Kļūsti par Citadeles biznesa klientu

Autorizējies, lai piekļūtu saviem pieteikumiem

Pārliecinies, vai tavs uzņēmums atbilst visiem kritērijiem, lai sekmīgi izpildītu pieteikšanās procesu un kļūtu par mūsu klientu attālināti

  • Tavs uzņēmums ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un kontā ienākošo darījumu apjoms mēnesī būs līdz 30 000 EUR
  • Tu esi šī uzņēmuma juridiskais pārstāvis, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā
  • Tava pārstāvētā uzņēmuma īpašnieki ir tikai fiziskas personas, Latvijas Republikas rezidenti
  • Tavs pārstāvētais uzņēmums ir maksātspējīgs
Ar uzņēmumu saprotam - juridisku personu, kas ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā / Komercreģistrā un ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), individuālais komersants (IK) vai zemnieku/zvejnieku saimniecība (ZS).

Pārbaudi, vai tev ir viss nepieciešamais pieteikšanās procesam:

  • Velti aptuveni 20 minūtes, lai aizpildītu pieteikuma anketu un izvēlētos maksājumu plānu
  • Kvalificēts Smart-ID, eID, eParaksts MOBILE

Ja tev nav iespējas autorizēties ar eParakstu vai Smart-ID QES, aicinām aizpildīt pieteikumu klātienē jebkurā Citadeles filiālē. Lūdzam pārliecināties, ka personas dati norādīti pareizi. Tie nepieciešami, lai noslēgtu līgumu un sniegtu pakalpojumus, tiesību aktos noteiktajā kārtībā veiktu identifikāciju un izpēti, tai skaitā pārbaudītu datus publiskos reģistros. Informācija par tavu personas datu apstrādi pieejama AS "Citadele banka" Privātuma aizsardzības noteikumos.